Zavřít

Právne zastúpenie

Autorské právo

Všetok tovar vyrábaný a predávaný firmou Matějovský a.s. pod označenie MATĚJOVSKÝ® a takisto obsah internetových stránok (texty, fotografie) sú chránené právnymi predpismi, konkrétne ochrannými známkami, autorským právom, právom na ochranu priemyselného vlastníctva, právom z nekalej súťaže a trestným právom. Najmä je chránený vzhľad tovaru, jeho farebné usporiadanie, dizajn, označenie (názov), fotografie a databázy tovaru. Akýmkoľvek kopírovaním fotografií a textov, napodobňovaním či neoprávnenou výrobou a predajom tovaru sa dopustíte protiprávneho konania a ďalej sa môžete dopustiť trestných činov porušenia práv k ochrannej známke a iným označeniam, porušenia chránených priemyselných práv, porušenia autorského práva, porušenia predpisov o pravidlách hospodárskej súťaže a spôsobiť závažnú škodu, ktorá bude okamžite vymáhaná.

V oblasti autorského práva nás zastupuje advokátska kancelária Jansa, Mokrý, Otevřel partneri.

Podnikové právo

V oblasti podnikového práva nás zastupuje advokátska kancelária Havel, Holásek Partners.

Obchodné právo

V oblasti obchodného práva nás zastupuje advokátska kancelária Mgr. Michaela Zelinková Opršalová.

Skúsenosti a tradícia

v textilnej výrobe

Kvalitné materiály

a moderné technológie

Úpravy zadarmo

zakúpených obliečok

Doprava zadarmo

pri nákupe nad 3 000 Kč

TOPlist